Podpis elektroniczny

           Przedpłaty za certyfikaty prosimy dokonywać na konto bankowe Sigillum tak jak niżej :

Bank Millenium S.A. nr konta 30 1160 2202 0000 0001 0660 6465
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1

Na przelewie w polu treść operacji koniecznie prosimy o podanie numeru NIP firmy, na którą zostanie wystawiona faktura VAT.
Przykład: NIP 1234567890 wpłata za 3 zestawy Sign M

Prosimy o wydruk potwierdzenia przelewu i załączenie go do wniosków o certyfikaty w momencie podpisywania umowy subskrybenckiej w Punkcie Rejestracji Sigillum PCCE. ( Pozostała kwota w zależności od zestawu jest uiszczana gotówką w PR )

Kwoty przedpłat w zależności od zamawianej usługi ( brutto) :

Odnowienie kwalifikowany :

2 lata : 159,90 zł , 1 rok : 116,85 zł

Odnowienie komercyjny ( BASIC) :

2 lata : 50 zł, 1 rok : 25 zł

Zestawy Sign S, Sign SMART S, Sign M, Sign SMART M :

2 lata : 237,39 zł, 1 rok : 172,20 zł

Zestaw Sign L, Sign SMART L :

2 lata : 261,99 zł, 1 rok : 196,80 zł